EU fondovi

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

Sažetak projekta: Opći cilj projekta je povećanje kvalitete proizvoda i usluga te poboljšanje zaštite okoliša u poduzeću ŠPANDAU d.o.o. te na taj način pridonijeti ostvarenju ovog projekta. Posebni cilj je prilagođavanje zahtjevima tržišta te povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu. Rezultat projekta bit će 2 ishođena certifikata  ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 sustav upravljanja okolišem.  Glavne su ciljne skupine zaposlenici poduzeća ŠPANDAU d.o.o. u proizvodnom pogonu u Dicmu, Sičane b.b. Neizravnu korist imat će ostale zainteresirane strane poduzeća a to su: kupci, dobavljači i poslovni partneri, društvena zajednica (lokalna i šira), banke…

Ciljevi: 

Dugoročni ciljevi poduzeća su:

– Ostvarenje i povećanje profita

– Postizanje više razine kvalitete u odnosu na konkurenciju

– Zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca

– Ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenih

– Povećanje broja zaposlenih

– Povećanje udjela na tržištu

– Poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u poduzeću

Navedene ciljeve postići ćemo primjenom slijedećih načela:

– ispunjavanje svih zahtjeva kupaca, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge

– vodstvo uprave i uključenost,izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih zaposlenika

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 157.300,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 125.840,00 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 106.964,00 HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

21.01.2019. do 21.08.2019

Kontakt osoba za više informacija:

Anđelka Bilobrk, e-mail;  spandau@spandau.tcloud.hr

Reference:

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite;  www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite; https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020